Vijf frustraties van projectmanagers

In een reeks van 7 artikelen die gepubliceerd zijn in het blad Projectie van IPMA Nederland gaan Menno Valkenburg, Marieke Strobbe, Leo de Bruijn en Hans Veenman in op verschillende aspecten die bij projectmanagers tot frustraties kunnen leiden. De auteurs geven hun visie en wat je kan doen om projecten en teams beter te laten functioneren. Ze putten hierbij uit bewezen methoden en technieken en de best practices uit hun professionele praktijk.

 • het overzichtsartikel

  Vijf frustraties van projectmanagers

  Lencioni is met zijn ‘Vijf frustraties van teamwork’ (2002) erg populair. Wij – twee teambegeleiders, een projectmanager en een projectloods – constateren dat projectmanagers minstens vijf eigen frustraties hebben waar het de samenwerking en resultaatgerichtheid van hun projectteam betreft.

 • gebrek aan teamontwikkeling

  De vertraging die tot versnelling leidt

  Exact 50 jaar geleden publiceerde Tuckman zijn artikel ‘Developmental Sequence in Small Groups’. In die 50 jaar is zijn fasering van groepsontwikkeling gemeengoed geworden; Forming, Storming, Norming, Performing en Adjourning zijn bekende termen. Minder bekend is hoe projectmanagers hun team door deze fasen kunnen leiden. Dat vraagt momenten van vertraging – om daarna te kunnen versnellen.

 • gebrek aan teamontwikkeling - vervolg

  Eindelijk van de schommel af

  In het vorige nummer van Projectie zijn wij gestart de frustratie rond onvoldoende teamvoortgang aan te pakken. U maakte kennis met ons teamontwikkelingsmodel (zie figuur 1), dat richting geeft om op een betere teamperformance en een beter teamresultaat te sturen. We beschreven wat u kunt doen om uw team door de Beleefdheidsfase naar de Storming-fase te leiden. Tevens stelden wij vast dat teams de neiging hebben om vanuit de Storming-fase terug te vallen naar de Forming-fase, en heen en weer te schommelen tussen deze eerste twee fasen. In dit artikel leest u hoe u uw team vanuit die Storming kan doorontwikkelen naar dat wat elke teamwerker wil en maar zo zelden ervaart: de Performing-fase.

 • teamleden nemen geen eigenaarschap

  Context voor eigenaarschap creëren

  Er gaat geen training voorbij of wij horen deelnemende (project)managers zeggen: ‘Mijn teamleden nemen geen eigenaarschap; ik sta er alleen voor’. Gelukkig komt bijna altijd daarachteraan: ‘Hoe kan ik dit veranderen?’ Eigenaarschap is inderdaad iets wat uw teamleden moeten nemen; u kunt het hen niet geven. Wat u wel kunt doen is een context creëren die hen uitnodigt om eigenaarschap te nemen. Als bron voor dit artikel hebben wij dankbaar gebruik gemaakt van onze eigen ervaringen en het artikel ‘Accountability and Ownership’ van Lisa Haneberg.

 • de rode energie van de projectmanager

  Hoe de projectmanager ook zijn andere kleuren kan inzetten

  Projectmanagers vertonen overeenkomsten in gedrag; het zijn doeners, die hun dadendrang ook in hun leidinggevende rol naar het projectteam uitstralen. Dadendrang is een kwaliteit, maar dadendrang alleen zal tot frustraties leiden, bij uzelf als projectmanager en ook bij uw teamleden. Een goede projectmanager kent zijn persoonlijke gedragsvoorkeuren, weet welk gedrag in welke situatie voor zijn team het meest effectief is en past zijn gedrag hier op aan. In dit artikel, het vijfde in de reeks over ‘Frustraties van projectmanagers’, gaan we in op typische gedragskenmerken van de projectmanager en hoe hij zijn kwaliteiten effectief kan inzetten.

 • het projectoverleg kost te veel energie

   Het projectoverleg waar je graag bij wilt zijn

  In projecten gaat veel aandacht uit naar de projectplanning en –aanpak. Wij noemen dat het macroproces. Veel minder vaak wordt stilgestaan bij het microproces: het projectoverleg. Dit microproces is een ultiem moment van teamsamenwerking en even zo vaak een bron van frustraties: geagendeerde onderwerpen blijven onbesproken liggen, urgente problemen leiden af van niet-urgent belangrijke zaken, teamleden klagen over irrelevante thema’s, overleggen zijn saai, langdradig en besluiteloos. In dit artikel gaan wij in op de essentie van een goed overleg en de ingrediënten voor een succesvol overleg. Het is het zesde artikel in onze reeks Frustraties van Projectmanagers.

 • teamleden dragen onvoldoende bij

  Zien en gezien worden, de holy grail in projectmanagement?

  Als projectmanager komt u zo nu en dan in de frustrerende situatie dat teamleden onvoldoende bijdragen, niet meer zijn aangehaakt of hun eigen weg gaan. Gedrag dat de teamperformance belemmert. Een belangrijke uitdaging in projectmanagement is hoe er voor te zorgen dat alle teamleden op hun best zijn en het beste in elkaar naar boven halen.