SimulTrain® Project Management Simulatie

Het toepassen van kennis is een belangrijke succesfactor van leren. Deze training gaat verder dan een traditionele Project Management training. Tijdens deze zeer praktisch opgezette training laten wij de deelnemers kennis maken met een toegankelijke, flexibele en schaalbare Project Management methodologie. Het ‘leren door doen’ is kenmerkend voor al onze trainingen. Als deelnemer van deze training stellen wij u in staat om direct de geleerde kennis te toetsen. U gaat concreet aan de slag met het managen van een project van het begin tot het eind.

Na afronding van deze training kunnen de deelnemers, onder bepaalde voorwaarden, de TenStep Project Management (TSPM) certificering behalen. Voor meer informatie lees verder onder Certificering.

Vereiste voorkennis

Geen, in deze training leer je de fundamenten van project management.Simultrain-simulator-NL

Leerdoelen

Aan het einde van de simulatie training kunnen deelnemers:

 • De verschillende aspecten van een project definiëren
 • Een passend project plan en budget maken en onderhouden
 • Problemen en wijzigingen aan het project identificeren en managen
 • Verwachtingen en communicatie effectief managen
 • Project risico’s identificeren, analyseren en beantwoorden
 • Met meer inzicht project medewerkers op het project managen
 • Kwaliteit en meetinstrumenten toepassen om processen te verbeteren en projecten succesvol af te sluiten

Doelgroep

De Project Management Simulatie Training is gericht op projectleiders, projectleden, leidinggevenden van projectmanagers en zij die projecten monitoren. De training stemmen wij af op de leervragen van de deelnemers die in projecten werken of gaan werken. De deelnemers gaan aan de slag om hun project management tools, technieken en vaardigheden op te bouwen en/of te verbeteren.

U kunt deelnemen ongeacht de fase waarin het project zich bevindt. De training is zowel zinvol aan de vooravond van een project als bij reeds gestarte trajecten

Opzet van de training

De Project Management Simulatie Training behandelt concreet en praktisch de belangrijkste concepten en principes van effectief projectmanagement. U ervaart een high-impact leerervaring door onze inzet van een web-based Project Management Simulator. Deze praktische aanpak versterkt de theorie van de kritische succesfactoren van project management. Deelnemers van deze training zijn beter voorbereid zijn om het geleerde daadwerkelijk in de praktijk te brengen. De deelnemers worden getoetst door middel van korte quizzen en scores behaald in de Simulator.
De dagelijkse praktijk van de deelnemers nemen wij als uitgangspunt. Een praktische training die grotendeels in het teken staat van ‘zelf ervaren’ door in teams aan de slag te gaan. Elk team heeft op een eigen computer/laptop, via internet, toegang tot de simulator.

De simulator laat de teams aan de bemensing en uitvoering van een realistisch project werken. De teams worden geconfronteerd met verschillende soorten situaties die vaak een snel besluit vereisen. De deelnemers leren hierdoor samen te werken en (snel) besluiten te nemen. De simulator is opgezet met multimediatechnologie; de teams ontvangen vele telefoontjes, e-mails en voice mails en ervaren zodoende de werkelijkheid van het werken in een projectomgeving.

De terugkoppeling en gevolgen van hun beslissingen zijn direct zichtbaar voor het team. Menselijke factoren als motivatie, teamgeest en communicatie zijn geïntegreerd opgenomen.

Aan het einde van de simulatie kunnen de teamleden zowel zichzelf als per team beoordelen op zowel geslaagde aspecten als verbeterpunten.

Programma

De training bestaat uit 6 dagdelen of drie volledige dagen en kan worden uitgevoerd tot 25 deelnemers per training. De eerste drie dagdelen van de training worden besteed aan de basis principes en theorie van goed project management. Daarna werken de deelnemers in kleine teams van 3-4 personen in twee sessies van elk ca. 3-4 uur met de project Simulator. Tussen de twee simulaties door is er nog een dagdeel theorie.

Het programma van de Project Management Simulatie training is als volgt:

Dag 1

 • Introductie
 • Definieer het werk
 • Maken van plan en budget
 • Manage het plan en budget

Dag 2

 • Identificeren en managen van problemen en wijzigingen
 • Managen van verwachtingen en communicatie
 • Simulatie 1e periode
 • Evaluatie en Leerpunten

Dag 3

 • Project Risico’s
 • Project Medewerkers
 • Managen van Kwaliteit en meetinstrumenten
 • Simulatie 2e periode
 • Evaluatie en Leerpunten

Certificering

Na afronding van deze training ontvangen deelnemers die de volledige training hebben gevolgd en voor alle toetsen tenminste de minimale scores hebben behaald, de TenStep Project Management (TSPM) certificering.

Om voor de TSPM certificering in aanmerking te komen dienen de deelnemers derhalve aan de volgende minimum criteria te voldoen:

 • Ervaring. Kandidaten moeten aantoonbare project management ervaring bezitten van minimaal:
  • Vijf (5) jaar werkervaring in een sector
  • Drie (3) jaar ervaring met werken in projecten
  • Een (1) jaar in een leidinggevende positie op een project

Er geldt een vrijstelling voor de bovenstaande criteria indien u momenteel een PMP®, Prince2 of IPMA certificering bezit.

 • Kennis. Aangetoond door het succesvol volbrengen van de quizzen en eindtest.
 • Vaardigheden. Iedere deelnemer moet met succes zijn/haar project management vaardigheden aantonen door het managen van een test project met een klein team. Dit project wordt uitgevoerd aan de hand van de geavanceerde Simulator Simultrain.

Data, Kosten, Locatie en Aanmelden

Voor vragen en meer informatie kun je direct contact opnemen met de trainer van deze training: Menno Valkenburg op 06-49417755

Virtuele trainingen!

Veel van onze trainingen zijn in de Engelse taal te volgen via het internet. Dit zijn live trainingen gegeven door ervaren instructeurs.

Kosten en informatie

Stuur een e-mail naar info@tenstep.nl of vul het onderstaande formulier in.

Verzoek voor informatie