Project QuickStart

Ben jij ook betrokken geweest bij een project dat niet succesvol was, dan heb je er waarschijnlijk spijt van dat je niet meer tijd hebt besteed aan het voorbereiden van het project. Het ontbreken van een solide basis voor het project wordt veelal gezien als de oorzaak dat een project niet succesvol is.

Laten we de feiten onder ogen zien. Voordat het project uitgevoerd kan worden moet je voldoende tijd uittrekken voor het vaststellen van de scope, de aanpak, de benodigde resources, de doorlooptijd en de kwaliteit van de op te leveren producten. Tevens moet je zicht hebben op de beperkingen, aannames, de belangrijkste risico’s en de projectorganisatie.

TenStep faciliteert sessies voor het hele projectteam om je te helpen bij het voorbereiden en plannen van het project. Het start met het bespreken van de projectdoelen, de projectachtergrond, de context en de business case. Hiermee ontstaat bij het team een gemeenschappelijk beeld van het project en de verwachtingen van de belanghebbenden. Van hieruit werken wij samen verder naar het bereiken van consensus over de volgende onderwerpen:

 • Projectdoelstellingen
 • De scope van het project
 • De algehele projectaanpak
 • De beperkingen en de aannames
 • Project risico’s en mitigerende maatregelen
 • Initiële schattingen voor de doorlooptijd, kosten en inspanningen
 • De projectmanagementstructuur en organisatorische randvoorwaarden
 • Aanbevelingen over wie het projectplan moet reviewen en goedkeuren
 • Bepalen van de volgende stappen

Deze onderwerpen vormen de basis voor het project en de uitvoering moet niet starten voordat over de onderwerpen duidelijkheid is.

Aan het einde van de sessie ben je zover dat je de volgende documenten snel kan opstellen:

 • De Project Charter/Project Brief, met daarin een overzicht van het project, de scope, geschatte kosten, de doorlooptijd, aannames, risico’s, de projectorganisatie en de project aanpak
 • Projectmanagement afspraken en procedures
 • Een globale projectplanning met mijlpalen

Na de sessie blijven wij beschikbaar voor het reviewen van de projectdocumenten. Feitelijk creëren wij gedurende de sessie al de eerste versies van de documenten voor jou.

TenStep helpt je niet alleen bij het opstarten van projecten maar kan je ook begeleiden en coachen bij de uitvoering van projecten en – bijvoorbeeld – bij het faciliteren van risico management sessies. Wij maken gebruik van bewezen technieken, methodologieën en templates op basis van PRINCE2 en PMI-PMBoK.

Het Wereldwijde TenStep netwerk is door het Project Management Institute (PMI) erkend als leverancier van project-, programma- en portfoliomanagement diensten en staat geregistreerd in het PMI Consultant Registry.

Kosten en nadere informatie

Stuur een e-mail naar info@tenstep.nl of vul het onderstaande formulier in.

Verzoek voor informatie