Project Risico Workshop

Een risico is een onzekere gebeurtenis of reeks gebeurtenissen die, als die plaatsvinden, effect zou hebben op het bereiken van doelstellingen. In projecten is het nemen van risico’s onvermijdelijk, want projecten maken veranderingen mogelijk en verandering brengt onzekerheid, en dus risico’s met zich mee. In de risico workshop wordt op systematische wijze geïnventariseerd aan welke risico’s het project bloot staat, wat de waarschijnlijkheid en impact is van de risico’s en welke maatregelen er te treffen zijn. De workshop draagt op een belangrijke wijze bij aan het zichtbaar maken van het risicoprofiel van het project, en de aanpak die past bij de risicobereidheid van de opdrachtgever.
De workshop wordt begeleid door project professionals, de facilitators, die aan de hand van beproefde methoden samen met de deelnemers de verschillende risicomanagement stappen doorlopen. De opdrachtgever, projectmanager en facilitators bespreken vooraf de aanpak en kaders waarbinnen de workshop uitgevoerd wordt. De projectmanager geeft tijdens de workshop de leiding over aan de facilitators om zelf actief deel te nemen aan de workshop.

Randvoorwaarden

 • Het project, de doelen en op te leveren producten zijn helder geformuleerd en de deelnemers zijn hiervan goed op de hoogte.

Wie moet deelnemen aan de workshop

Betrek naast het projectmanagementteam ook stakeholders bij de workshop. Het levert een beter integraal beeld op van het risicoveld en draagkracht bij de betrokkenen. Overweeg de deelname van, maar niet beperkt tot, de volgende functionarissen:

 • opdrachtgever
 • gebruikersvertegenwoordiger(s)
 • leveranciersvertegenwoordiger(s)
 • vertegenwoordiger(s) beheerorganisatie
 • projectmanager
 • teamleider(s)
 • architect
 • informatie analist
 • testmanager
 • projectondersteuner

Workshop

 • introductie van het risico management proces, termen en definities
 • risico identificatie
 • risico beoordeling
 • risico planning
 • opvolging risico workshop

Resultaten van de workshop

 • een initieel risicologboek
 • een samengevat risicoprofiel en
 • een rapport met de workshopevaluatie.

Duur van de workshop

 • Een dag (exclusief voorbereiding en nazorg)

Het Wereldwijde TenStep netwerk is door het Project Management Institute (PMI) erkend als leverancier van project-, programma- en portfoliomanagement diensten en staat geregistreerd in het PMI Consultant Registry.

Kosten en nadere informatie

Stuur een e-mail naar info@tenstep.nl of vul het onderstaande formulier in.

Verzoek voor informatie