Voer het project uit (3.0.0.P1)

Zodra de planning van het project is voltooid, is het tijd het project te gaan uitvoeren. Uiteraard moet je tijdens de uitvoering van het project, het werk proactief managen. Dit zijn project management activiteiten. In het TenStep proces bestaat dit uit acht componenten.

3.0 Manage Tijdplan en Budget

4.0 Manage Issues

5.0 Manage Scope

6.0 Manage Communicatie

7.0 Manage Risico’s

8.0 Manage Personeel

9.0 Manage Kwaliteit en Metriek

10.0 Manage Inkoop

Deze componenten worden niet sequentieel uitgevoerd, maar worden parallel uitgevoerd waar nodig tijdens de uitvoering van het project.